த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி
Author: Disha | Posted Date : 06:00 (30/05/2018) A+       A-

த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

May 30
1 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

தென்னிந்திய ஃபிலிம் ஃபேர் விருது விழாவுக்கான பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு இன்று நடந்தது. அதில் கலந்துக் கொண்ட நடிகை த்ரிஷாவின் ஃபோட்டோ ஆல்பம்.

2 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

3 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

4 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

5 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

6 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

7 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

8 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

9 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

10 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

11 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

12 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

13 / 13 Trisha-at-Jio-Filmfare-Awards--South--press-conference---Photos--த்ரிஷா ஃபோட்டோ கேலரி

GO BACK